Εξατμιστές

Ο εξατμιστής είναι ένας εναλλάκτης θερμότητας. Μέσα στον εξατμιστή το ψυκτικό μέσο απορροφά θερμότητα από τον αέρα που διέρχεται από τις κυψέλες του και αλλάζει φάση από υγρή σε αέρια. Η ψυκτική του ικανότητα εξαρτάται από την επιφάνεια του και από την τεχνολογία του. Υπάρχουν 3 βασικές τεχνολογίες εξατμιστών:

Εξατμιστές - Τύπου σωλήνα και ψύκτρας (tube and fin)

1. Τύπου Σωλήνα και ψύκτρας (Tube and fin)

Εξατμιστές - Τύπου σερπαντίνας (Serpantine)

2. Τύπου Σερπαντίνας (Serpantine)

Εξατμιστές - Παράλληλης ροής (Laminate)

3. Παράλληλης Ροής (Laminate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα εργοστασιακά κλιματιστικά των αυτοκινήτων χρησιμοποιούν πλέον αποκλειστικά παράλληλης ροής εξατμιστές οι οποίοι έχουν μεγαλύτερες αποδόσεις και μεγάλη ψυκτική ικανότητα με μικρότερες διαστάσεις. Δυστυχώς όμως εξαιτίας του τρόπου κατασκευής τους είναι περισσότερο ευαίσθητοι σε διάβρωση.

Στην ILEP- CryoTech εισάγουμε και διανείμουμε όλους τους τύπους εξατμιστών.

Εκτός από τα στοιχεία των εξατμιστών διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από πλήρης εξειδικευμένους εξατμιστές κατάλληλους για συγκεκριμένα μοντέλα για πρώτη εγκατάσταση καθώς και εξατμιστές γενικής χρήσης οριζόντιας ή κατακόρυφης τοποθέτησης κατάλληλους για εγκατάσταση σε ειδικές εφαρμογές.

 

Εξατμιστές

Εξατμιστές

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατακόρυφοι εξατμιστές 4 – 7kW

 

Εξατμιστής - EV40 - EVH40

 

Εξατμιστής EV40 – EVH40

Πιέστε τη φωτογραφία για την εμφάνιση του τεχνικού φυλλαδίου.

 

 

 

Εξατμιστής - EV70 - EVH70

 

Εξατμιστής EV70 – EVH70

Πιέστε τη φωτογραφία για την εμφάνιση του τεχνικού φυλλαδίου.

 

 

 

 

Οριζόντιοι εξατμιστές 4 – 9kW

Στους οριζόντιους εξατμιστές μας υπάρχει η δυνατότητα να προστεθεί το πρωτοποριακό σύστημα αποστείρωσης Saniclimafilter. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

 

Εξατμιστής - E41F - EH41F

 

Εξατμιστής E41 – EH41

Πιέστε τη φωτογραφία για την εμφάνιση του τεχνικού φυλλαδίου.

 

 

 

Εξατμιστής - E60 - EH60

 

Εξατμιστής E60 – EH60

Πιέστε τη φωτογραφία για την εμφάνιση του τεχνικού φυλλαδίου.

 

 

 

Εξατμιστής - E75 - EH75

 

Εξατμιστής E75 – EH75

Πιέστε τη φωτογραφία για την εμφάνιση του τεχνικού φυλλαδίου.

 

 

 

Εξατμιστής - E90 - EH90

 

Εξατμιστής E90 – EH90

Πιέστε τη φωτογραφία για την εμφάνιση του τεχνικού φυλλαδίου.

 

 

 

 

Εξατμιστής οροφής 5 kW

Εξατμιστής οροφής - RE50 - REH50

 

Εξατμιστής RE50 – REH50

Πιέστε τη φωτογραφία για την εμφάνιση του τεχνικού φυλλαδίου.