Σύστημα αποστείρωσης Saniclimafilter

Το πρωτοποριακό φίλτρο – αποστειρωτής του οίκου Autoclima Ιταλίας λειτουργεί χρησιμοποιώντας την αρχή της φωτόλυσης. Το σύστημα αυτό επιτρέπει σε οχήματα στα οποία είναι υψίστης σημασίας ο αέρας να είναι αποστειρωμένος, να μεταφέρουν άτομα ή και προϊόντα σε ένα περιβάλλον απόλυτα καθαρό από τα βακτήρια. Αφαιρούνται δηλαδή οι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση μεταξύ ανθρώπων, μεταξύ ανθρώπων και ζώων ή και μεταξύ ζώων.

Έκτος από την αποστειρωτική του ιδιότητα, εξουδετερώνει και όλες τις ανεπιθύμητες οσμές, όπως για παράδειγμα από φρέσκα ψάρια, τυροκομικά είδη, αλλαντικά κλπ. Αποτελεί λοιπόν αναπόσπαστο κομμάτι για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το σύστημα HACCP ή για αυτές που επιθυμούν να λάβουν αυτήν την πιστοποίηση.

Ως εκ τούτου το φίλτρο αυτό είναι ένα ιδανικό συμπληρωματικό στοιχείο του συστήματος κλιματισμού για τον χώρο υγιεινής των ασθενοφόρων, για την μεταφορά φαρμάκων, ζώων (ζωντανών ή νεκρών), ανθρώπων ή και προϊόντων που είναι απαραίτητο να μετακινηθούν υπό ένα υγιές περιβάλλον.

Η φωτόλυση είναι ένα φυσικό φαινόμενο στο οποίο μία δραστική ουσία η οποία βρίσκεται στην επιφάνεια του φίλτρου και ονομάζεται φωτοκαταλύτης αντιδρά με τα ηλεκτρόνια τα οποία παράγονται από την φωτεινή ενέργεια LED φωτός το οποίο τοποθετείται στα πλαϊνά του εξατμιστή και σε συνδυασμό με την υγρασία που εμπεριέχει ο εξωτερικός αέρας που εισέρχεται στο φίλτρο, έχει ως αποτέλεσμα να αποσυντίθενται οι οργανικοί και ανόργανοι ρύποι του αέρα και ως εκ τούτου να μειώνεται ο πληθυσμός των βακτηρίων.

Το σύστημα αποστείρωσης Saniclimafilter έχει δοκιμαστεί πειραματικά στο εργαστήριο με θεαματικά αποτελέσματα. Η δοκιμή έγινε χρησιμοποιώντας εξατμιστή ψύξης αλλά και θέρμανσης της Autoclima με ψυκτική δυνατότητα 6 kW. Κάντε κλικ εδώ για την προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων της πειραματικής μεθοδολογίας που πραγματοποιήθηκε, καθώς και για το τεχνικό φυλλάδιο.

 

Το προϊόν αυτό είναι άμεσα διαθέσιμο για τα παρακάτω μοντέλα οριζόντιων εξατμιστών:

E41

E60

E75/E90

Σύστημα αποστείρωσης - Saniclimafilter

Σύστημα αποστείρωσης - Saniclimafilter

 

Τεχνικές λεπτομέρειες φίλτρου αποστείρωσης Saniclimafilter:

Τάση λειτουργίας: 12V
Ηλεκτρική κατανάλωση: 150mA
Χρόνος λειτουργίας μέχρι το επόμενο σέρβις: 40.000 hrs