Αυτόνομα ηλεκτρικά μηχανήματα 800W. Τα ψυκτικά μηχανήματα Frosty 800 μπορούν να καλύψουν μικρά βαν διανομών σε θερμοκρασίες συντήρησης. Αποτελούν μια λύση για τις περιπτώσεις που στο όχημα είναι αδύνατον να τοποθετηθεί κατάλληλο κομπρεσέρ για ψύξη.