Μηχανήματα συντήρησης από 1924W έως 3400W και κατάψυξης από 1140W έως 1700W. Τα ψυκτικά μηχανήματα της σειράς WALL ακολουθούν τον τυπικό σχεδιασμό των ψυκτικών μηχανημάτων και μπορούν να καλύψουν ψυκτικούς θαλάμους διανομών σε θερμοκρασίες συντήρησης αλλά και κατάψυξης.