Στους οριζόντιους εξατμιστές μας υπάρχει η δυνατότητα να προστεθεί το πρωτοποριακό σύστημα αποστείρωσης Saniclimafilter. Θα βρείτε παρακάτω σχετικές πληροφορίες.