Στην ILEP- CryoTech θα βρείτε συμπιεστές Doowon και HCC – Halla ειδικών εφαρμογών σταθερού και μεταβλητού κυβισμού.