Στην ILEP- CryoTech θα βρείτε όλους τους τύπους συμπιεστές Denso γενικής χρήσης αλλά και ειδικών συμπιεστών σταθερού και μεταβλητού κυβισμού για συγκεκριμένες εφαρμογές.