Στην ILEP- CryoTech θα βρείτε όλους τους τύπους συμπιεστές Visteon ειδικών εφαρμογων σταθερού και μεταβλητού κυβισμού.