• Ψυκτικό μηχάνημα οροφής PHARMA BASIC 12V - R134a

    Ψυκτικό μηχάνημα οροφής ψύξης και θέρμανσης κατάλληλο για μικρού και μεσαίου μεγέθους βαν. Αποτελεί επέκταση του εργοστασιακού κλιματιστικού του οχήματος. Για μεταφορά προϊόντων σε θερμοκρασίες +15°C έως +25°C. Προμηθευτής: Denso, Ιταλία.

  • Ψυκτικό μηχάνημα οροφής PHARMA PLUS 12V - R134a

    Ανεξάρτητο από το εργοστασιακό κλιματιστικό του οχήματος ψυκτικό μηχάνημα οροφής ψύξης και θέρμανσης κατάλληλο για μεσαίου και μεγάλου μεγέθους βαν. Για μεταφορά προϊόντων σε θερμοκρασίες +15°C έως +25°C. Προμηθευτής: Denso, Ιταλία.