Στην ILEP- CryoTech θα βρείτε εξειδικευμένα κλιματιστικά για τροχόσπιτα και για οχήματα ειδικών εφαρμογών όπως μονάδες εξωτερικών αναμεταδόσεων, μονάδες επιστημονικών μετρήσεων κλπ. Ειδικότερα μπορούμε να προσφέρουμε: