• 814 -1524 (1995>)

    Βάση συμπιεστή για οχήματα με ή χωρίς εργοστασιακό κλιματιστικό. Προμηθευτής: Westaircon, Ιταλία