Στο άρτια επανδρωμένο τμήμα ανταλλακτικών έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα και αξιοπιστία των συμπυκνωτών. Διαθέσιμοι εργοστασιακοί συμπυκνωτές και εναλλακτικοί εργοστασιακών για πολλές εφαρμογές.

Ακόμα διανέμουμε μεγάλη γκάμα από τυποποιημένους συμπυκνωτές όλων των τύπων, παράλληλης ροής, μονής και διπλής σερπαντίνας αλουμινίου στις περισσότερες διαστάσεις για αναβάθμιση κλιματιστικών που δεν αποδίδουν ικανοποιητικά, ή μετατροπής μη οικολογικών συστημάτων σε οικολογικά.

Διαθέτουμε ακόμα συμπυκνωτές οροφής και δαπέδου για ειδικές εφαρμογές.