Η εκτονωτική βαλβίδα είναι ένα υψηλής τεχνολογίας κρίσιμο και βασικό εξάρτημα του κλιματισμού. Ο σκοπός της είναι να περιορίζει τη ροή του ψυκτικού μέσου με τη χρήση της εκτονωτικής ακίδας. Όσο το σύστημα βρίσκεται σε ισσοροπία η ακίδα παραμένει ακίνητη επιτρέποντας τη ροή του ψυκτικού μέσου σύμφωνα με τις ανάγκες του εξατμιστή. Η θέση της ακίδας σε σχέση με την έδρα της εξαρτάται από την πίεση και τη θερμοκρασία του εξατμιστή.

Τρείς είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της ακίδας⋅ η θερμοκρασία του βολβού, η πίεση στον εξατμιστή και η δύναμη από το ελατήριο που καθορίζει την υπερθέρμανση του ψυκτικού μέσου. Όταν η θερμοκρασία στον εξατμιστή ελαττωθεί, η πίεση που ασκείται στο διάφραγμα από το βολβό ελαττώνεται με αποτέλεσμα η ακίδα να κινηθεί προς την έδρα μειώνοντας τη ροή του ψυκτικού.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες θερμικών εκτονωτικών βαλβίδων αυτές με εσωτερικό εξισορροπιστή και αυτές με εξωτερικό εξισορροπιστή. Η διαφορά τους συνίσταται στον τρόπο με τον οποίο η πίεση εντός του στοιχείου του εξατμιστή επηρεάζει τη θέση της ακίδας εκτόνωσης. Στις βαλβίδες με εσωτερικό εξισορροπιστή η πίεση που χρησιμοποείται είναι αυτή στην είσοδο του εξατμιστή. Αυτές είναι κατάλληλες για εξατμιστές μονού κυκλώματος με μικρή πτώση πίεσης. Οι εκτονωτικές βαλβίδες με εξωτερικό εξισορροπιστή χρησιμοποιούν την πίεση της εξόδου του εξατμιστή σαν αντισταθμιστική πίεση στο διάφραγμα με συνέπεια να αντισταθμίζεται η πτώση της πίεσης εντός του εξατμιστή. Είναι κατάλληλες για όλες τις εφαρμογές συμπεριλαμβανωμένων και των εξατμιστών πολλαπλών κυκλωμάτων.