Πλήρης σειρά γωνιακών εκτονωτικών βαλβίδων με ή χωρίς εξωτερικό εξισορροπιστή με ψυκτικές ικανότητες 1,0, 1,5 και 2,0 Tn και με ρακόρ σύνδεσης διαφόρων διαμετρημάτων.