Το φίλτρο αφυγραντής είναι εγκατεστημένο στον κλάδο υψηλής πίεσης στο τμήμα μεταξύ συμπυκνωτή και εξατμιστή, και στα νεότερα συστήματα είναι ενσωματωμένο στο συμπυκνωτή.

Το φίλτρο αφυγραντής εξυπηρετεί τρεις βασικές λειτουργίες:

  • Αποτελεί μια αποθήκη για το ψυκτικό μέσο και το ψυκτέλαιο. Για αυτήν τη λειτουργία είναι πολύ κρίσιμος ο σχεδιασμός του φίλτρου, το μέγεθος και η σωστή τοποθέτησή του. Η αντικατάστασή του με διαφορετικό μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση του κλιματιστικού. Το ψυκτικό μέσο από το συμπυκνωτή διέρχεται από το φίλτρο και το αφυγραντικό υλικό αποθηκεύεται στο δοχείο. Εάν κατά τη διαδικασία της συμπύκνωσης μέρος του ψυκτικού δεν έχει υγροποιηθεί, το μέρος του σε μορφή ατμών επειδή είναι ελαφρότερο οδηγείται στο ανώτερο μέρος του φίλτρου ενώ το υγροποιημένο κατακάθεται στον πυθμένα απ' όπου και στη συνέχεια οδηγείται στην εκτονωτική βαλβίδα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι μόνο υγρό ψυκτικό μέσο φτάνει στην εκτονωτική βαλβίδα όπου και εκτονώνεται απορροφώντας θερμότητα κατά την αεριοποίηση του.
  • Αποτελεί ένα φίλτρο για ακαθαρσίες και συντρίμμια που μπορεί να κυκλοφορήσουν στο κύκλωμα κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού. Για το σκοπό αυτό τα φίλτρα περιέχουν ένα υλικό με μικρούς πόρους οι οποίοι κατακρατούν οποιoδήποτε υλικό μολύνει το ψυκτικό μέσο.
  • Αποτελούν μία παγίδα για υγρασία που έχει εγκλωβιστεί εντός του κυκλώματος. Για το σκοπό αυτό περιέχουν ένα υδρόφιλο υλικό ΧR3, XR5, XR7 ή XR9 που εκτελεί την αφύγρανση του ψυκτικού μέσου, παγιδεύοντας την υγρασία.

 

Το φίλτρο αφυγραντής πρέπει να αντικαθιστάται σε τακτά χρονικά διαστήματα αφού με την πάροδο του χρόνου το πορώδες φίλτρο μπορεί να βουλώσει από τα υλικά που κατακρατεί ή το υδρόφιλο υλικό που περιέχει να κορεστεί χάνοντας την ικανότητα του να απορροφά υγρασία.

Σε κάθε περίπτωση η μη έγκαιρη αντικατάστασή του μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη φθορά γιατί:

  • Η περιορισμένη ροή οδηγεί σε πλημμελή λίπανση του συμπιεστή.
  • Ο κορεσμός οδηγεί σε ύπαρξη υγρασίας στο κύκλωμα. 'Αμεση συνέπεια είναι η διάβρωση των μερών του κλιματιστικού και η αλλοίωση του ψυκτελαίου που όταν απορροφήσει υγρασία υποβαθμίζεται η λιπαντική του ικανότητα.