Ο εξατμιστής είναι ένας εναλλάκτης θερμότητας. Μέσα στον εξατμιστή το ψυκτικό μέσο απορροφά θερμότητα από τον αέρα που διέρχεται από τις κυψέλες του και αλλάζει φάση από υγρή σε αέρια. Η ψυκτική του ικανότητα εξαρτάται από την επιφάνεια του και από την τεχνολογία του. Υπάρχουν 3 βασικές τεχνολογίες εξατμιστών:

Εξατμιστές - Τύπου σωλήνα και ψύκτρας (tube and fin) Εξατμιστές - Τύπου σερπαντίνας (Serpantine) Εξατμιστές - Παράλληλης ροής (Laminate)
1. Τύπου Σωλήνα και ψύκτρας (Tube and fin) 2. Τύπου Σερπαντίνας (Serpantine) 3. Παράλληλης Ροής (Laminate)

Τα εργοστασιακά κλιματιστικά των αυτοκινήτων χρησιμοποιούν πλέον αποκλειστικά παράλληλης ροής εξατμιστές οι οποίοι έχουν μεγαλύτερες αποδόσεις και μεγάλη ψυκτική ικανότητα με μικρότερες διαστάσεις. Δυστυχώς όμως εξαιτίας του τρόπου κατασκευής τους είναι περισσότερο ευαίσθητοι σε διάβρωση.

Στην ILEP- CryoTech εισάγουμε και διανείμουμε όλους τους τύπους εξατμιστών.

Εκτός από τα στοιχεία των εξατμιστών διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από πλήρης εξειδικευμένους εξατμιστές κατάλληλους για συγκεκριμένα μοντέλα για πρώτη εγκατάσταση καθώς και εξατμιστές γενικής χρήσης οριζόντιας ή κατακόρυφης τοποθέτησης κατάλληλους για εγκατάσταση σε ειδικές εφαρμογές.

 

Εξατμιστές  Εξατμιστές