Η σωστή λειτουργία του κλιματιστικού εξασφαλίζεται με μία σειρά από βαλβίδες και θερμοστάτες. Αυτές σε κάθε χρονική στιγμή ελέγχουν τη θερμοκρασία και την πίεση του συστήματος και δίνουν εντολές για τη ρύθμιση του κλιματιστικού. Ακόμη προστατεύουν το σύστημα από λειτουργία εκτός των ορίων ασφαλείας προστατεύοντας το συμπιεστή τόσο από υψηλές πιέσεις όσο και από λειτουργία χωρίς λίπανση.

Στην ILEP- CryoTech θα βρείτε πλήρη σειρά από βαλβίδες ασφαλείας και θερμοστάτες για τη σωστή λειτουργία του κλιματιστικού.