Στην ILEP- CryoTech θα βρείτε πλήρη σειρά από πίσω μέρος κομπρεσέρ για να αντικαταστήσετε εάν αυτά καταστραφούν κατά την αποσυναρμολόγηση του συστήματος.

Πίσω άκρα κομπρεσέρ  Πίσω άκρα κομπρεσέρ  Πίσω άκρα κομπρεσέρ