Τα κομπρεσέρ που τοποθετούνται στον κλιματισμό και την ψύξη των αυτοκινήτων, χρησιμοποιούν μηχανική ενέργεια παίρνοντας κίνηση από το στρόφαλο με ιμάντα. Η κίνηση αυτή μεταφέρεται στο εσωτερικό του συμπιεστή μέσω ενός άξονα. Η στεγανοποίηση του άξονα γίνεται με ειδικούς στυπιοθλίπτες. Φθορές στους στυπιοθλίπτες οδηγούν σε διαρροές του ψυκτικού μέσου. Σαν αποτέλεσμα ο συμπιεστής παύει να λειτουργεί αποδοτικά ή πολλές φορές παύει να λειτουργεί εντελώς, παρότι όλα τα υπόλοιπα μηχανικά του μέρη βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

Στην ILEP- CryoTech θα βρείτε πλήρη σειρά από στυπιοθλίπτες για την επισκευή κάθε κομπρεσέρ.

 

Τσιμούχες / Στυπιοθλίπτες  Τσιμούχες / Στυπιοθλίπτες  Τσιμούχες / Στυπιοθλίπτες  Τσιμούχες / Στυπιοθλίπτες

 

Τσιμούχες / Στυπιοθλίπτες  Τσιμούχες / Στυπιοθλίπτες  Τσιμούχες / Στυπιοθλίπτες  Τσιμούχες / Στυπιοθλίπτες

 

Τσιμούχες / Στυπιοθλίπτες  Τσιμούχες / Στυπιοθλίπτες  Τσιμούχες / Στυπιοθλίπτες  Τσιμούχες / Στυπιοθλίπτες