Τα κομπρεσέρ που τοποθετούνται στον κλιματισμό και την ψύξη των αυτοκινήτων, χρησιμοποιούν μηχανική ενέργεια παίρνοντας κίνηση από το στρόφαλο με ιμάντα. Η κίνηση αυτή μεταφέρεται στο εσωτερικό του συμπιεστή μέσω ενός άξονα ο οποίος εμπλέκεται με έναν ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη. Σε ορισμένες περιπτώσεις το πηνίο που ενεργοποιεί τον ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη βραχυκυκλώνει ή ανοιχτοκυκλώνει. Σαν αποτέλεσμα ο συμπιεστής παύει να λειτουργεί παρότι όλα τα υπόλοιπα μηχανικά του μέρη βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

Στην ILEP- CryoTech θα βρείτε πλήρη σειρά από πηνία για την επισκευή κάθε κομπρεσέρ.