Στην ILEP- CryoTech αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συναρμολόγηση και την τοποθέτηση κλιματιστικών για ειδικές εφαρμογές. Η βαθιά γνώση του αντικειμένου και οι εκτεταμένες συνεργασίες με τα περισσότερα εργοστάσια παραγωγής μας επιτρέπουν να μπορούμε να σχεδιάσουμε και να εγκαταστήσουμε κλιματιστικό σε δύσκολες εφαρμογές που παρουσιάζουν περιορισμούς τόσο ως προς το χώρο όσο και ως προς τις συνθήκες λειτουργίας.

Αναλαμβάνουμε επίσης την συντήρηση και επισκευή του κλιματισμού των παρακάτω τύπων οχημάτων. Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για προεπισκόπηση της δουλειάς μας.