Μεταφέροντας σωστά ευπαθή προϊόντα

 1. Ως ευπαθή χαρακτηρίζονται προϊόντα που παραμένουν αναλλοίωτα όταν διατηρούνται σε συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασιών. (εικόνα Cooltemp)
 2. Το πάχος μόνωσης των ψυκτικών θαλάμων εξαρτάται από την επιθυμητή θερμοκρασία, όσο χαμηλότερη θερμοκρασία χώρου επιθυμούμε τόσο καλύτερη πρέπει να είναι η μόνωση.
 3. Ανάλογα με τα προϊόντα που μεταφέρονται οι θάλαμοι πρέπει να έχουν κάποια χαρακτηριστικά. π.χ. για μεταφορά νωπών αλιευμάτων ο θάλαμος πρέπει να έχει μορφή λεκάνης για να κρατάει τα νερά, για μεταφορά κρεάτων πρέπει να έχει τσιγκέλια για να κρεμνιόνται τα σφάγια κλπ.
 4. Ο θάλαμος πρέπει να είναι στεγανός για να μπορεί να καθαρίζεται με νερό και να μην έχει πόρους.

 

Σωστή χρήση του ψυκτικού μηχανήματος.

Το ψυκτικό μηχάνημα ενεργοποιείται πριν την φόρτωση ώστε να κατέβει η θερμοκρασία του θαλάμου. Ο θάλαμος έχει μεγάλη θερμοχωρητικότητα και αν είναι ζεστός όταν φορτώσουμε τα προϊόντα μας αυτά θα ζεσταθούν απορροφώντας θερμότητα από τον θάλαμο. Το μηχάνημα παραμένει αναμένo καθ' όλη την διάρκεια της διανομής. Δεν περιμένουμε να ανέβει η θερμοκρασία του θαλάμου για να ανάψουμε το ψυκτικό. Με αυτήν την πρακτική το προϊόν μας έχει ήδη ζεσταθεί και το ψυκτικό μηχάνημα δεν θα μπορεί να κατεβάσει την θερμοκρασία του. Τα ψυκτικά μηχανήματα είναι σχεδιασμένα για να διατειρούν την ψύξη και όχι για να ψύχουν τα προϊόντα.

Κατά την διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης το ψυκτικό μηχάνημα απενεργοποιείται ώστε να μην παρασύρεται η ψύξη εκτός θαλάμου από την βεβιασμένη κυκλοφορία του αέρα.

Ρυθμίζουμε την θερμοκρασία στην επιθυμητή και το ψυκτικό μηχάνημα αυτόματα την διατηρεί. Αν ρυθμίσουμε χαμηλότερη θερμοκρασία από την επιθυμητή δεν θα επιτύχουμε την επιθυμητή ταχύτερα. Το μόνο που θα συμβεί είναι ότι όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία το μηχάνημα δεν θα σταματήσει με αποτέλεσμα ο θάλαμος να έχει χαμηλότερη θερμοκρασία αυξάνοντας τις απώλειες, επιρρεάζοντας αρνητικά το προϊόν (πάγωμα) και αυξάνοντας την κατανάλωση του καυσίμου.

 

Συντήρηση του θαλάμου/ ψυκτικού μηχανήματος.

Η καλή συντήρηση του θαλάμου είναι ζωτικής σημασίας για το αυτοκίνητο και τα προϊόντα σας.

 • Αν ο θάλαμος έχει απώλειες τότε απλά σε καθημερινή βάση καταναλώνουμε περισσότερα καύσιμα. Σε τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να ελέγχουμε την κατάσταση των ελλαστικών στις πόρτες. Φθαρμένα λάστιχα σημαίνουν αυξημένες απώλειες.
 • Αν θάλαμος έχει τρύπες ή σπασίματα τότε υγρασία εισέρχεται στο μονωτικό υλικό αυξάνοντας τον συντελεστή μετάδοσης θερμότητας και επομένως υποβαθμίζοντας την μόνωση. Η εγκλωβισμένη υγρασία μπορεί να σκουριάσει το αμάξωμα.

 

Η προληπτική συντήρηση του ψυκτικού μηχανήματος μπορεί να μας γλυτώσει από περιττά έξοδα.

 • Αν το μηχάνημα λειτουργεί με βουλωμένο φίλτρο τότε ο συμπιεστής ζορίζεται και αποκτά αυξημένη φθορά.
 • Αν το ψυκτικό μηχάνημα λειτουργεί με μειωμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου τότε ο συμπιεστής λιπαίνεται πλημελώς και αυξάνει η φθορά του.
 • Αν ο συμπυκνωτής είναι βουλωμένος τότε ο συμπιεστής ζορίζεται και αυξάνει η θερμοκρασία του με αποτέλεσμα αυξημένη φθορά.
 • Όταν το ψυκτικό μηχάνημα δεν λειτουργεί σωστά κάτι από τα παραπάνω συμβαίνει και καλό είναι να ελεγχθεί άμεσα.
 • Κατά την διάρκεια της προληπτικής συντήρησης ελέγχονται η θέση και η κατάσταση των σωληνώσεων οι οποίες μπορεί να έχουν μετακινηθεί και αν έρθουν σε επαφή με κινούμενα μέρη να τρυπήσουν, με αποτέλεσμα να χρειαστούν αντικατάσταση και να χρειαστεί πλήρωση με ψυκτικό μέσο.
 • Το ψυκτέλαιο υποβαθμίζεται με την χρήση και χρειάζεται συμπλήρωση.
 • Η ακίδα εκτόνωσης στομώνει με αποτέλεσμα να μην έχουμε σωστή κυκλοφορία του λιπαντικού και του ψυκτικού.
 • Ο σωστός προγραμματισμός της προληπτικής συντήρησης επιτρέπει στους τεχνικούς να πραγματοποιήσουν με προσοχή και επιμέλεια τις εργασίες τους και να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος παραμονής του οχήματος στο συνεργείο.